Különös közzétételi lista 2016-2017

Különös közzétételi lista 2016-2017 letöltése pdf formátumban.

23. § (1) a)    Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, lásd (Beiskolázás)

23. § (1) b)    Beiratkozás a leendő 9. évfolyamra: 2017. június 22. (csütörtök), 900-tól

                      A fenntartó által engedélyezett osztályok száma (2017/2018. tanév)

     Gimnázium:

9. évfolyamon             4 osztály

                        10. évfolyamon           4 osztály

                        11. évfolyamon           4 osztály

                        12. évfolyamon           4 osztály

     Kollégium:      

2 tanulócsoport

 

23. § (1) e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, lásd (Dokumentumok, Szervezeti és Működési Szabályzat)

23. § (1) g)   Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program, lásd (Dokumentumok)

23. § (3) a)    A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

Szak

Végzettség

Egyetem

Főiskola

magyar

x

 

informatika

x

 

matematikaE – fizikaF

x

x

tánctanár

x

 

biológia – földrajz

x

 

angol

x

 

francia

x

 

testnevelés

x

 

angol – magyar

x

 

spanyol

 

x

magyar – történelem

x

 

történelem – földrajz

x

 

német

x

 

magyar -– történelem

x

 

magyar

x

 

angol

x

 

testnevelés

x

 

magyar – orosz

x

 

matematika – informatika

x

 

tánctanár

x

 

testnevelés – történelem

x

 

angol

x

 

magyar – történelem

x

 

matematika

x

 

történelem – latin

x

 

vizuális kultúra

x

 

matematika – fizika

x

 

történelem – kommunikáció

x

 

angol

 

x

német – olasz

x

 

matematika – fizika – informatika

x

 

pedagógia

x

 

kémia – fizika – környezetvédelem

x

 

román – olasz

x

 

biológia – kémia

x

 

ének-zene

x

 

matematika – fizika

x

 

angol

x

 

matematika – fizika - informatika

x

 

testnevelés

x

 

biológia – kémia – környezetvédelem

x

 

angol nyelv - amerikanisztika

x

 

fizikus, fizika tanár, angol-magyar szakfordító

x

 

matematika – földrajz – kollégiumi nevelő

x

x

angol – orosz

x

 

matematika – földrajz

x

 

német

x

 

testnevelés

x

 

23. § (3) b) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végezettsége és szakképzettsége

Munkakör

Létszám

Végzettség

 

 

Felsőfokú

Középfokú

Alapfokú

könyvtáros

1

1

 

 

laboráns

1

1

 

 

rendszergazda-oktatástechnikus

1

 

1

 

iskolatitkár

2

 

2

 

23. § (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Mérési
terület

Átlageredmény

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Mate-
matika

547 489 1706 1613 1741 1635 1739 1632 1722 1640 1710 1631 1711 1705

Szöveg-
értés

564 496 1749 1620 1763 1617 1730 1603 1723 1620 1732 1597 1707 1612
 

23. § (3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyam

Lemorzsolódók

Csatlakozók

Gimnázium

9. évfolyam

-

-

10. évfolyam

2 fő

1 fő

11. évfolyam

1 fő

1 fő

12. évfolyam

-

-

23. § (3) e) Az érettségi vizsgák átlageredményei
 

2009

2010

2011

2012

 

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Magyar nyelv és irodalom

4,42

4,11

4,28

4

4,39

5,00

4,22

4,93

Matematika

3,7

5

3,35

4,17

3,35

5,00

3,49

4,83

Történelem

4,3

4,79

4,65

4,74

4,31

5,00

4,21

4,85

Angol nyelv

4,57

4,37

4,21

5

4,43

4,75

4,19

5,00

Olasz nyelv

5

 

5

5

4,92

 

3,25

5,00

Német nyelv

4,48

5

4,29

5

4,20

4,40

4,69

4,75

Latin nyelv

4

 

 

 

5,00

 

 

 

Francia nyelv

4,5

 

5

 

5,00

 

 

 

Biológia

3,83

5

3,96

4,03

4,50

4,13

3,69

3,42

Fizika

3,73

 

3,4

5

4,07

5,00

3,84

 

Ének-zene

 

 

4,5

 

5,00

 

 

 

Informatika

4,18

 

3,93

3

3,63

2,50

4,40

4,00

Földrajz

4,25

 

5

 

4,56

 

4,83

4,00

Kémia

4,33

5

4,5

4,72

3,69

4,00

3,53

3,67

Mozgóképkultúra

3,72

 

3,06

 

4,25

 

3,50

 

Társadalomismeret

4,85

 

4,88

 

4,55

 

4,70

 

Testnevelés

5

5

5

5

5,00

4,00

5,00

5,00

Rajz és vizuális kultúra

 

 

 

 

 

 

4,00

 

Művészettörténet

4

 

 

 

 

 

 

 

Átlag

4,30

4,78

4,31

4,51

4,40

4,38

4,10

4,50

 

2013

2014

2015

2016

 

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Magyar nyelv és irodalom

73,36

60,64

80,9

71,3

71,46

62

73,23

68,75

Matematika

58,85

54,67

59,4

79,8

51

57

56,48

63,40

Történelem

66,34

67,90

69,4

55,6

69,53

61

67,93

70,29

Angol nyelv

73,78

73,96

78,5

70,9

73,06

72

75,41

68,32

Olasz nyelv

60

   

72

66

80

88

67

Német nyelv

73,26

64

76,9

77,2

83,46

79

73,69

 

Latin nyelv

           

86,5

 

Francia nyelv

66

 

88

 

90

 

63,5

28

Spanyol nyelv

     

40

   

79,67

 

Orosz nyelv

           

90

 

Biológia

51,33

62,17

56,7

57,2

61,16

58

65,70

66,06

Fizika

71,50

56

57,2

52,8

68

65

77,75

47

Ének-zene

           

 

 

Informatika

68,84

46,50

65,9

68

66,39

44

59,17

50

Földrajz

79

 

77,2

68,7

59,33

 

 

 

Kémia

68,29

47,38

71

57,4

56,6

 

66,50

57,75

Mozgóképkultúra

69,50

 

85,8

 

61

 

79,8

 

Társadalomismeret

85,70

63,50

89,9

47,5

90,29

 

89,66

 

Testnevelés

82,20

65

85,7

 

67,7

82

83

70

Rajz és vizuális kultúra

67,75

     

66

 

67,63

 

Átlag

69,73

60,16

74,46

62,95

68,81

66

74,65

59,69

23. § (3) f) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei, lásd (Dokumentumok, Munkaterv)

23. § (3) g) Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai, lásd (Dokumentumok, Házirend)

23. § (3) h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd (Dokumentumok, Házirend, Munkaterv)

23. § (3) i) Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
 

Gimnázium

9. évfolyam

9. A

26 fő

Veres János

112 fő

9. B

30 fő

Fodor György

9. C

29 fő

Fodorné Horváth Anett

9. D

27 fő

Balogh Norbert

10. évfolyam

10. A

32 fő

Székely András Zsolt

111 fő

10. B

25 fő

Kiss László

10. C

28 fő

Czoldánné Domokos Györgyi

10. D

26 fő

Papp Mónika

11. évfolyam

11. A

25 fő

Boros Mihály Miklós

104 fő

11. B

28 fő

E. Király Ilona

11. C

28 fő

Forrás Imre

11. D

23 fő

Szilágyi János

12.

évfolyam

12. A

26 fő

Kiss Péter

120 fő

12. B

34 fő

Kukár István

12. C

30 fő

Kovács Ilona Zsuzsanna

12. D

30 fő

Koló-Szujó Edit

16 osztály

447 fő

 

23. § (4) b) Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre

  • Francia nyelvből korrepetálás                      (Cziczeri Noémi Katalin)
  • Matematika korrepetálás                             (Kiss Péter)
  • Matematika korrepetálás                             (Tarné Ocsenás Tünde)
  • Matematika korrepetálás                             (Kovács Ilona)
  • Fizika korrepetálás                                      (Kovács Ilona)
  • Rekreáció, a szabadidő hasznos letöltése    (Tarné Ocsenás Tünde)
  • Tudni illik, hogy mi illik                               (Nagyné Halmos Judit)
  • Szabadidős sportolási lehetőség                  (labdarúgás, konditerem, asztalitenisz)

 

23. § (4) d) A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma.

 Csoportok létszáma

         1. csoport        25 fő

         2. csoport        25 fő

 

23. § (5) d)  Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások, azok díjtételei.

Étkezés (menza)       diák                 394 Ft

                                 diák (50 %)     197 Ft

Kollégiumi étkezés

                                 reggeli              192 Ft             50 %    96 Ft

                                 ebéd                394 Ft             50 %    197 Ft

                                 vacsora           230 Ft             50 %    115 Ft