Gyakran ismételt kérdések

Hány tagozat közül lehet választani a 2022/2023. tanévben?

A 2022/2023-as tanévben 6 tagozat közül választhatnak a jelentkezők:

TANULMÁNYI TERÜLET RÖVID NEVE

TANULMÁNYI TERÜLET LEÍRÁSA

emelt magyar-
emelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

emelt történelem-
emelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás történelem és angol nyelv tantárgyakból.

emelt matematika-
emelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás matematika és angol nyelv tantárgyakból.

emelt informatika-
emelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás informatika és angol nyelv tantárgyakból.

emelt biológia-
emelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás biológia és angol nyelv tantárgyakból.

emelt angol-
emelt német

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás angol és német nyelv tantárgyakból.

Hogyan lehet bekerülni a tagozatokra?

Az iskolánkba jelentkezőknek az egységes központi, a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán részt kell venniük. Hozott pontok: az általános iskolai év végi osztályzatok összege: 5-6-7. év vége, 8. osztály féléve. Szerzett pontok: központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből (100 pont) és matematikából (100 pont). A felvételi összpontszám a hozott és a szerzett pontokból áll.

Milyen pontszámmal lehet felvételt nyerni?

A ponthatárok minden évben tagozatonként kerülnek meghatározásra a felvételizők eredménye alapján.

A humán osztályban van-e esélye spanyol nyelv tanulásának 2. idegen nyelvként?

A humán osztályban francia, német, olasz nyelv választható.

Második idegen nyelvként németet tanulók körében történik-e szintfelmérés?

Igen, lehetőség szerit minden tanulót a szintjének megfelelő csoportba osztunk be.

A tanév során van átjárási lehetőség a nyelvszint szerinti csoportok között?

A tanév végén, osztályozás után kezdeményezhető a váltás szaktanári jóváhagyással.

Hány fős csoportokban tanítjuk az idegen nyelveket?

Általában 12-18 fős csoportokban oktatjuk az idegen nyelveket. Ettől a tanévtől idegen nyelvi lektor segíti a francia nyelvet választó tanulóink nyelvtanulását.

Vannak idegen nyelvvel kapcsolatos versenyek?

Tanulóink szívesen vesznek részt idegen nyelvi versenyeken, mint például:

  • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
  • Garai László Németverseny
  • Fesztivál Italiano
  • Idegen nyelvi Retorikaverseny
  • Háziversenyek

Van-e lehetőség a latin nyelv tanulására?

Az idegen nyelvek oktatására nagy hangsúlyt helyezünk: emelt szinten (heti 5 óra), csoportbontásban oktatjuk az angol nyelvet, továbbá idegen nyelvi tagozatunkon a német nyelvet is (heti 5 óra). További lehetőségként heti 3 órában kínáljuk a német, a francia, az olasz, a spanyol nyelvet, valamint tanórán kívüli foglalkozás keretében a latin, az orosz nyelvet.

Békés megyében egyedülálló, hogy gimnáziumunkban hét idegen nyelv oktatása biztosított.

Milyen sportfoglalkozások vannak?

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a testnevelés tantárgyra. Iskolánk évtizedek óta a városi diákolimpiák meghatározó résztvevője. A városi vándorkupát minden alkalommal gimnáziumunk nyeri el. A minőségi testnevelésoktatás és a szoros kapcsolat a városban működő egyesületekkel eredményezte azt, hogy évről évre sikeresen szerepelünk a megyei és országos diákolimpiai versenyeken. Iskolánk tanulói többféle sportot űzhetnek, mint például röplabda, kosárlabda, kézilabda, futball.

Van-e lehetőség tagozatváltásra?

A tagozat nem jelent automatikus továbbtanulási irányt. A 9. évfolyamon elkezdett emelt szintű képzés alóli felmentését 9-10. évfolyam végén (osztályozás után) szaktanári jóváhagyással kérheti írásban a tanuló, szülői beleegyezéssel az iskolavezetéstől; később is a tanítási év végén lehet kérni, júniusban osztályozás után. Az emelt óraszámú tantárgy tanulása alóli felmentés esetén a tanuló az alaptantervi tanórán folytatja tanulmányait.

Ha a választott tantárgy tanításának megkezdése után kapcsolódik be a tanuló a tantárgy tanulásába, akkor különbözeti vizsgát tesz. A tantárgy tanulásának megkezdését tanév végén, illetve tanév elején szeptember 15-ig kezdeményezheti a tanuló írásbeli kérelemmel, kiskorú tanuló szülői hozzájárulással.

A 10., illetve a 11. évfolyam végén a tanuló – amennyiben a kötelező óraszáma lehetővé teszi – választhat a nem kötelező, emelt vagy középszintű érettségire felkészítő tantárgyak közül (fakultáció).

Kollégiummal kapcsolatban hol érhető el információ? Hány fős szobák állnak rendelkezésre?

Az intézmény honlapján nyújtunk tájékoztatást a kollégiumról.  4-5 ágyas, világos, parkettás, gardróbszekrényekkel, íróasztalokkal ellátott szobák állnak a diákok rendelkezésére