Információk leendő kilencedikeseknek

Beiratkozás: 2018. június 21. (csütörtök) 9-től 11 óráig

Tankönyv

Tankönyvosztás legkésőbb az első héten lesz, de a honlapunkon kiírjuk időben az információkat.

Kollégium

 • Étkezésért kell fizetni, 855 Ft/nap/3 étkezés
 • Tanulószoba lehetősége

Menza

 • Ára (jelenlegi) 415 Ft/nap
 • Kedvezmények (50 %-os) – igazolás leadása alapján
              tartósan beteg
              3 vagy többgyermekes család
              rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Első ebéd az első tanítási héten akár (szept. 4., kedd). Beiratkozásnál kell kérni!
 • Fizetés: minden hónap 2. hét hétfőjén, keddjén. Lehetőség van készpénzes, bankkártyás és átutalásos fizetésre

Iskola

 • Tanórák kezdete:      730 óra
 • Iskola nyitása:            640 óra
 • Iskola zárása:             1800 óra
 • Napközben az iskola zárva, csak osztályfőnök engedélyével lehet az iskolát elhagyni.
 • E-napló (KRÉTA), menzához chipes kulcstartó (500 Ft): diák, szülő (osztályfőnöktől személyesen a második héttől kezdődően))
 • Folyosói tanulói szekrény bérelhető 4 évre.
  Ára:     1 szekrény, 1 fő esetén 2.000 Ft
              1 szekrény, 2 fő esetén 1.500 Ft/fő
 • Egyenruha:   
  • sötét alj, fehér ing/blúz iskolai
  • egyen nyakkendő (ára: 2.000 Ft/fő) fú és lány, beiratkozáskor lehet fizetni, szeptemberben lehet átvenni
  • Iskolajelvény: ára 600 Ft, beiratkozáskor lehet fizetni, szeptemberben lehet átvenni

 

Sport

 • Egyenruha: iskolapóló (méret szerint, az ára kb. 1.200 Ft, általában fehér és kék van). Szeptemberben, osztályonként lehet rendelni.
 • Sportolási lehetőségek: atlétika, labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika), tömegsport délutánonként.
 • Iskolánk sok országos sporteredménnyel rendelkezik

Énekkar

 • Iskolánk egyik nagy büszkesége az iskolai kamarakórus és énekkar. Perlaki Attila tanár úr összegyűjti és felkarolja a hangszeren játszó fiatalokat, akiknek fellépési lehetőséget biztosít az iskolai és a városi rendezvényeken. Az énekkarral kiegészített zenekar műsora rendezvényeink színfoltja.
 • Hangszereken játszó fiataloknak kiváló lehetőség kínálkozik a zenekar alapítására.

Könyvtár

Iskolánk több mint 30.000 kötetes könyvárral rendelkezik. A nyitvatartási rend alapján diákjaink rendelkezésére áll Domokos András szakképzett kollégánk. Könyvtárunk év közben több iskolai előadásnak ad helyet, például a Mindentudás Gimnáziumának, ahol az iskola tanárai, diákjai és meghívott előadók tartanak előadást különböző témákban. Szeretettel várjuk diákjainkat és a szülőket is.

Olvasókör

Iskolánk könyvtárában 2-3 hetente Olvasókört indítunk, ahol egy-egy témában a diákok kifejtik élményeinket egy-egy könyvvel kapcsolatban. Az irodalom iránt érdeklődő fiatalok vezetik a beszélgetéseket, és jelölik ki a témákat. Egymás gondolkodását is megismerő, diákoknak kiváló lehetőség tájékozódásra és egy jó csapat megismerésére.

Filmklub

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat segítő szakkör, melyhez lehet csatlakozni. A vetítés után iskolánk tanáraival és diákjaival közösen megbeszéljük az élményeket és az alkotások kapcsán felmerülő kérdéseket.

Szemfüles

Iskolánk folyóirata a Szemfüles. Ebben a lapban az újságírás iránt érdeklődő diákok kipróbálhatják magukat ezen a téren. Az iskolai rendezvényeinkről készült írásokat, saját verseiket, elbeszéléseiket, illusztrációkat, film- és könyvkritikákat várják diákjainktól Kiss László és Balogh Norbert tanár urak.

Rajzszakkör

Kukár István művésztanár vezetésével, heti rendszerességgel szakkört szervez a rajzolni szerető diákok számára. Várja a kreatív, alkotni vágyó tanulókat a rendhagyó foglalkozásokra.

Néptánc

Iskolánk Pedagógiai Programjának része a néptáncoktatás. A 9. tanév végén bemutatót tartanak, melyre szeretettel meghívjuk a szülőket is. Az osztályonként egy közös koreográfiát adnak elő Hajdu Gergely István vezetésével a Kossuth téri rendezvénygödörben, a régi nevén „Lenin- gödörben”.

Természettudományi labor a gimnáziumban

Iskolánk jól felszerelt laborral rendelkezik, melyet már sokan jól ismernek az általános iskolás látogatásoknak köszönhetően. A tagozatos képzéseink, a fakultációválasztás, a laborhasználat nagyban segíti a továbbtanulást. A rendszeres kísérletezés, a komoly szaktanári felkészítésnek köszönhetően sok diákunk tesz emelt szintű érettségi vizsgát. Sokan választják továbbtanulási célként az orvosi egyetemet, a gyógyszerész, vegyész, biológus, természettudományi tanári szakokat.

Az emelt óraszámban tanuló diákok részére év közben kirándulást szervez a munkaközösség. Ebben az évben Poroszlón voltak a Tisza-tavi Ökocentrumban, látogatást tettek a gyulai Food Analytica laboratóriumban, valamint szegeden jártak a Vadasparkban. A következő tanévben új célokat tűztek ki határon innen és határon túl.

Salátanap

A nagy hagyományokkal rendelkező egészséges életmódra nevelő rendezvényt szeretik diákjaink. Egészséges salátát kell minden osztályközösségnek készíteni, melyet esztétikusan kell tálalni, majd a zsűrizés után elfogyaszthatják az osztályok. Az egész napos program része a diákok által tartott előadások, szónokverseny, sportverseny és szemétszobor építés.

A szülők támogató segítségére számítunk.

Nyelvvizsga

 • Iskolánk a Pécsi Tudományegyetem ECL vizsgahelye.
 • Évente 4 alkalommal rendezünk nyelvvizsgát.

Szecskatábor

Iskolánk egyik hagyománya, hogy a leendő 9.-es diákok megismerkedhetnek gimnáziumunk életével.
A végzősök vezetésével egy vidám, ismerkedési napon vehetnek részt az osztályfőnökök irányításával. Nagy lehetőség az osztályközösségek összekovácsolódására.

Kollégium

Nagy örömmel fogadjuk vidéki tanulóinkat az iskola udvarán található kollégiumunkban. Jó hír, hogy gyakorlatilag készen van a felújítás. A teljes felújításnak köszönhetően megújult kollégium várja a lakókat az új tanévben. Családias légkör, tapasztalt pedagógusok segítik a kollégistákat a mindennapokban. Több tantárgyból korrepetálási lehetőséggel élhetnek a tehetséges és lemaradó diákok. Sok közös rendezvény színesíti az éves munkát.

Lift

 • Iskolánk akadálymentesített.
 • A liftet diákjaink nem használhatják. Sajnos a rossz tapasztalat alakította ki ezt a rendszert. A lift csak kulccsal működik.
 • A sérült, mozgásukban korlátozott diákok viszont kapnak kulcsot a gyógyulásuk idejére. Kauciót kérünk a kulcsért cserébe, amit a kulcs visszaadásakor természetesen visszaadunk.

Diákigazolvány

Minden diáknak személyesen el kell menni az illetékes okmányirodába, ahol kérni kell
NEK-adatlapot, amely alapján elkészül a diákigazolvány. Az adatlap tartalmazza a diák adatait, fényképét és aláírását. Csak a NEK-azonosítóval tudjuk igényelni a következő tanévre a diákigazolványt. Adatlapot csak az tud kérni, aki már igényelt például személyi igazolványt.

A szülőnek nem kell aláírni az igénylést. Az igénylés ingyenes. Beiratkozáskor hozzák magukkal.

Szülői értekezlet

 • Évente 3 szülő értekezletet tartunk: őszi      –          november
                                                             téli       –          január
                                                             tavaszi –          április
  A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos iskolánk számára. Csak az együtt munkálkodás segítheti a diákok sikeres, kellemes középiskolai évek biztosítását. Kérjék az osztályfőnök segítségét!
 • Az indokolatlan hiányzások visszaszorításában csak a szülők segíthetnek. A jogszabályi változások eredményeként a családi pótlékot is megvonják a magas igazolatlan órai hiányzás miatt. A sok hiányzás osztályozóvizsgát vonhat maga után, ami nehézséget szokott okozni a tanulásban amúgy is lemaradt diákoknak.

Fogadóóra

 • Minden szülői értekezlet előtt.
 • Tanárok egyéni fogadóórája napközben szeptember közepétől olvasható lesz iskolánk honlapján.

Egyéb

 • Nyáron az iskola zárva lesz. Ügyeletet minden szerdán délelőtt tartunk.
 • Tanulóbiztosítás köthető a beiratkozáson 1.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig/év.
 • Tanulói bankszámlanyitási lehetőség beiratkozáskor.
 • Tanévkezdés: várhatóan 2018. szeptember 2-án délután 17 órától tanévnyitó ünnepséggel, aznap délután beköltözés a kollégiumba.
 • A Szecskatáborról majd a beiratkozáson lehet többet tudni….