IJHV versenykiírás 2019/2020

VERSENYKIÍRÁS A 2019/2020-AS TANÉVRE

A verseny megnevezése: Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny.

A verseny meghirdetője: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatási Államtitkársága támogatásával.

A verseny célja: Az anyanyelv mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. Fogja össze a magyar nyelvet beszélő fiatalokat, hiszen mi egy nyelven gondolkodunk: legfontosabb feladatunk az identitás, az egymáshoz tartozás erősítése. A versenyen a Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai irányítása érvényesül. A feladatok összeállítását, az értékelést a magyar nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt országos hírű előadók a legújabb, s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tartanak.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen minden magyar anyanyelvű középiskolás diák indulhat.  

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolai tanulói jogviszony, nevezés.

A megyei/területi fordulóra a jelentkezés feltétele a hiánytalanul kitöltött adatbekérő táblázat és a nevezni kívánt tanuló aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának PDF formátumú vagy postai úton történő megküldése.

A versenyen való részvétel kizáró okai: -

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom:

 • A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás), 2015.
 • Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016.
 • Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2016.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

 • Az iskolai fordulóra helyi szokás szerint.
 • A megyei fordulóra 2019. december 6-ig a megyei versenyt szervező intézményhez. (A megyei/regionális döntők lebonyolítását a felkért, a www.erkel.hu oldalon közölt bázisiskolák szervezik.)
 • A Kárpát-medencei döntőre 2020. február 10-ig az Erkel Ferenc Gimnázium honlapján keresztül
  5700 Gyula, Bodoky u. 10.; e-mail: titkarsag@erkel.hu

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: a rendező dönt róla

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a Kárpát-medencei döntőre:

0 Ft/versenyző,

15 000 Ft/kísérő

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

 • 1. forduló: helyi-iskolai (háziverseny), 2019. november 29-ig.
 • 2. forduló: megyei, ill. területi (a határainkon túl), 2020. január 16.

Pótnap rossz időjárási viszonyok esetére: 2020. január 23.

 • 3. forduló: Kárpát-medencei döntő, 2020. február 27-február 29.

A verseny írásbeli típusú, a döntő két írásbeli részből áll: tollbamondás – helyesírási teszt.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A helyi, megyei/regionális döntők kategóriagyőztes versenyzői jutnak tovább, értesítésük eredményhirdetéskor vagy elektronikusan történik.

Az eredmények közzétételének módja:

Napilap, internet (iskolai honlap), nyelvészeti folyóiratok.

Díjazás:

Implom-díj (plakett), könyvjutalom, ajándéktárgyak a díjazott tanulóknak és felkészítő tanáraiknak (kategóriánként az első 6 helyezett, valamint az első 3 helyezett felkészítő tanára).

 

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, e-mail cím, honlap):

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

5700 Gyula, Bodoky utca 10.

Telefon: +36-66-463-118 +36-30-427-6447

e-mail: titkarsag@erkel.hu

Internet: www.erkel.hu

 

 

            Dr. Nagy János s. k.                                                              Zámori Ida s. k.
             professzor emeritus                                                             intézményvezető
                a zsűri elnöke                                                             Erkel Ferenc Gimnázium