Aradon jártak koszorúzni az Erkelesek

Immár sok-sok éves hagyománya vagy annak, hogy a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai Aradra utaznak, hogy ott találkozzanak a Csiky Gergely Főgimnázium vezetésével és a diáktársaikkal. A kapcsolatot Fodor György tanár úr építette ki 2015-ben és tartotta meg az időközben igazgatónővé vált Spier Tünde tanárnővel. Közel évtizede szerveznek különféle pályázatok és magánutak segítségével kapcsolódási pontokat a két intézmény között. Ez alkalommal a Rákóczi Szövetségnek jár a köszönet, amely a Rendhagyó Diákutaztatási Program keretében biztosított számunkra lehetőséget (23 diáknak és 3 felnőtt kísérőnek), hogy kiutazzunk a testvérvárosi iskolánkhoz. A cél egyértelműen az 1848. március 15-ei forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának méltó ünneplése, nem mellesleg az emlékhelyek koszorúzása volt. Köztudott, hogy a tábornokok közül kilencen városunkban, Gyulán töltötték el utolsó napjaikat, ereklyéiket a gyulai Almásy-kastélyban is kiállították. A hamvaik azonban Aradon nyugszanak egy obeliszk alatt. Szerencsénkre remek, napsütéses időben kalandoztuk végig a várost, eljutottunk minkét vállalási helyünkre.

Érkezésünket követően Spier Tünde igazgatónő köszöntötte a jelenlévő erkeles delegációt (ld. oldalsó kép). Cziczeri Noémi intézményvezető-helyettes és Fodor György tanár úr kölcsönös megbecsülésükről és tiszteletükről tanúságot téve ajándékozták meg a Csikyt. Az ajándékot a helyi Kortárs Könyvtári Kommandó használja fel, hiszen a „Könyvet a szórványba!” programot – amelynek gyulai koordinátora többek között Fodor tanár úr - összekötöttük az utazással, így gazdagítottuk a könyvtárat egy hatalmas láda kortárs szépirodalommal. Az iskola rövid bemutatása után elindultunk a Megbékélés terére, ahol megkoszorúztuk a Szabadság-szobrot. A városnéző túrában nyolcadikos, csikys diákok kísértek bennünket, a szakmai színvonalat Muntean Tibor történelemtanár jelentette, aki ezúton is rendkívüli felkészültséggel, sok-sok érdekes ’48-49-es történettel örvendeztette meg a jelenlévő diákokat. Megálltunk a kisreformátus templomnál, ahol Horthy Miklós esküdött, a régi polgármesteri laknál, ahol Haynaut felpofozta egy cselédlány, a belvárosi színházépület mögött, ahol Arany János hevert nemzetőrként az ágyúzást nézve, a gyönyörű századfordulós szecessziós épületek homlokzatai előtt, amelyeket az asztalosinas Munkácsy is megcsodált, a minorita templom, majd a polgármesteri hivatal mellett, a régi Királyi Főgimnáziumnál. A Maros-parton sétálva pedig elmélázhattunk a Kultúrpalota csodáin. Utóbbiban járva fantasztikus akusztikát tapasztaltunk, az eklektikus Szántay Lajos-műremekkel megismertük a 19. századi Arad hihetetlenül érdekes polgári arculatát. A túrát az aradi 13 emlékoszlopának megkoszorúzása zárta, amely után – már jócskán a lemenő nap fényében - hazatértünk Kis-Magyarországra.

 

 


Muntean tanár úr mesél az aradi Szabadság-szoborról.

 


Cziczeri tanárnő és Fodor tanár úr koszorút helyeznek el a Szabadság-szobor talapzatánál.

 


A lelkes erkeles és az aradi nyolcadikos csapat az aradi Szabadság-szobornál.

 

 


Muntean tanár úr Horthyról mesél, jobb oldalt a kisreformátus templom.

 


Muntean tanár úr Haynauról és a belváros magyar emlékeiről mesél, szinte szuggerálja a hallgatóságot.

 


A heverésző Arany János (ekkor nemzetőr) nyomában a színházépület mögött.

 


Maros-parti party. Muntean tanár úr Arad egykori gazdagságáról mesél.

 


A Kultúrpalota őrei. Muntean tanár úr Szántay Lajosról okít.

 


Csodálkozó arcok a Kultúrpalotában. Muntean tanár úr ecseteli az akusztikát.

 


A csapat megtudja, hogy Aradnak 26 évig volt gyulai születésű polgármestere (Salacz Gyula).

 

 
A kis csapat megkoszorúzza az aradi 13 emlékobeliszkjét, ahol a hősök földi hamvai pihennek.

 

__________________________________

Beszámolót készítette: Fodor György

magyartanár, szervező