„Erkel Ferenc Gimnázium tehetségeiért” Alapítvány” Szervezete

Az alapítvány legfőbb szerve: a 3 tagú Kuratórium
A Kuratórium tagjai: Kovács Ilona elnök
  Medvéné Varga Zsuzsanna tag
  Tóth István tag
   

A Kuratórium gondoskodik:

  • az alapítvány céljainak megavalósításáról
  • az alapítványi vagyon kezeléséről
  • a vagyon céloknak megfelelő felhasználásáról

A Kuratórium tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat.

Az alapító a Kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre jelöli ki.